ATB Beilen verwelkomt 300ste lid

Mountainbiken of ATB’en is een populaire sport.Vanaf de oprichting van  de vereniging gaat het hard met het ledenaantal van de club en vorige week werd het 300 ste lid, Ben Gerding uit Beilen, ingeschreven.

Een delegatie vanuit het bestuur overhandigde de 8 jarige Ben een oorkonde en een ATB Beilen tenue waarmee het nieuwe jeugdlid de komende weken te vinden zal zijn in de bossen rondom Beilen.

Met het lidmaatschap van Ben blijkt dat het mountainbiken een sport is voor alle leeftijden; Ben is een van de jongste leden. Het oudste lid van ATB Beilen is 74 jaar.