Algemeen Jeugd

Training op zondagochtend

Bij ATB Beilen staat de jeugd voorop. ATB Beilen heeft naast een groot aantal volwassen leden ook een steeds groter wordende groep jeugdleden. Momenteel zijn dat er rond de 45. Elke zondagmorgen oefenen de jonge mountainbikers, meestal in de omgeving van het Terhorsterzand. En dit gebeurt onder leiding van gecertificeerde en bevlogen trainers.

Er wordt gefietst in drie groepen die op leeftijd en niveau zijn ingedeeld. De leeftijdsgroepen zijn 7–10, 10-12 en 12 +.

De trainingen op zondagochtend worden gegeven volgens het SALVO principe. Salvo staat voor Sfeer, Actie, Leren, Veiligheid en Organisatie. Hierin is alles samengevat waar het tijdens de training om gaat. We gaan voor een goede sfeer, we zijn actief bezig, we leren op een spelende manier en we doen dat veilig. En de organisatie wordt geregeld door de Trainers. De Trainers hebben onderweg allemaal een rugzakje bij zich met daarin pionnen om oefeningen uit te zetten, spelmateriaal zoals een “piep”kip of een voetbal, reserve binnenbanden, gereedschap en alles wat verder nodig is om oefeningen veilig en soepel te laten verlopen.

Plezier in het fietsen en het oefenen op de fiets, staan naast de veiligheid voorop. Bij ATB Beilen oefenen de jongeren zoveel mogelijk in spelvormen op het gebied van fietsbeheersing zoals remmen en schakelen, balans, bochten, klimmen en dalen, obstakels en bijzonderheden zoals mul zand. Want je kunt pas veilig mountainbiken wanneer je deze fietstechnieken goed beheerst.’

Naast het oefenen van de fietsbeheersing wordt gewerkt aan de conditie. Voor iedere groep wordt dit anders ingevuld. Bij de 12+ groep heeft het conditionele aspect meer de overhand dan bij de jongste groepen.